Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI) din cadrul Universităţii din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru Ciclul II –Studii universitare de masterat, sesiunea a II-a de admitere septembrie 2014, după cum urmează:

Înscrierea candidaţilor: 8 – 12 septembrie orele 12.00-14.00;
Locaţie: Secretariat, etaj 2, str. Mihail Moxa nr. 5.

Concurs de admitere: 16 septembrie 2014, cu începere de la ora 12.00

Data limită de afişare a rezultatelor finale: 23 septembrie 2014.

Locuri rămase neocupate în sesiunea de admitere din luna iulie 2014

Program de masterat „Teoria şi practica imaginii” (TPI):
8 locuri finanţate de la bugetul de stat
37 locuri cu taxă.

Program de masterat “Societate, multimedia, spectacol” (SMS):
4 locuri finanţate de la bugetul de stat
37 locuri cu taxă.

Advertisements